Bank spółdzielczy – dlaczego warto go wybrać?

Płatności mobilne

Bank spółdzielczy, czyli jedna z form banków, form prawnych ich działalności, którą wyróżnić można w polskim prawie bankowym obok spółek akcyjnych, oraz przedsiębiorstw państwowych. Jaka jest historia i tradycja tych banków? Co warto wiedzieć na ich temat? Kwestie banków spółdzielczych zostaną omówione w niniejszym artykule.

Bank spółdzielczy – historia i tradycja

Historia banku spółdzielczego sięga już czasów późnego średniowiecza. W Polsce jako pierwsza instytucja na zasadach banku spółdzielczego funkcjonowała założona w 1577 r. Fundacja Ostrołęcka Taniego Kredytu, założona przez  ks. Wawrzyńca Białobrzeskiego. W XVIII w. powstawało sporo instytucji działających w oparciu, o zasadę samopomocy. Zbieranie środków finansowych pozwalało na udzielanie pomocy w postaci pożyczek i wsparcia dla osób będących w potrzebie. W tym celu powołano kasy kredytowe. Celem takich działań była walka z ubóstwem na terenach wiejskich, a także umożliwienie przedsiębiorcom i rzemieślnikom odcięcie się od pożyczek lichwiarskich.

Takie dodatkowe środki finansowe przydawały się szczególnie dla rolników, gdzie rozwój i uprawa roli wymagały stałego inwestowania. Od roku 1950 powstawały Gminne Kasy Spółdzielcze, gdzie centralę stanowił Bank Rolny.  Art. 36 Ustawy o prawie bankowym z 1960 roku, dawał omawianym spółdzielniom prawo używania nazwy „bank” wraz z wyrazem „spółdzielczy” albo „ludowy”.  W roku 1964 Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych zmienił swoją nazwę na Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. W 1974 roku ograniczone zostały kompetencje Centralnego Związku SOP, a w 1975 roku połączono go z Bankiem Rolnym, a tym samym utworzono państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe zostały zobligowane do używania ujednoliconej nazwy ze słowami „bank spółdzielczy”. W ten sposób działalność spółdzielni oszczędnościowych przetrwała do dziś pod postacią banków spółdzielczych.

Bank spółdzielczy – aktualna oferta

Banki spółdzielcze nieustannie funkcjonują i się rozwijają. Dzięki temu oferują one atrakcyjne oferty i bardzo wiele udogodnień, co sprawia, że stają się one niezwykle atrakcyjne w świetle konkurencji. Banki spółdzielcze umożliwiają prowadzenie bankowości mobilnej, korzystając m.in. z BLIK-a, czy Google Play. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które umożliwia załatwianie spraw bankowych bez wychodzenia z domu, a jedynie przy pomocy telefonu komórkowego. Aby umożliwić swoim klientom oszczędność czasu, takie rozwiązanie proponują również banki spółdzielcze. Oferują one również możliwość zakładania kart internetowych, a także aplikacje bankowe, które umożliwiają szybkie i intuicyjne wykonywanie wielu operacji i możliwość sprawdzenia wielu istotnych kwestii. Banki spółdzielcze zapewniają też możliwość zakładania różnych lokat internetowych. Co więcej, w ramach korzystania z banków spółdzielczych, klienci mogą wypłacać i wpłacać pieniądze w wielu bankomatach i wpłatomatach.

Jak widać, bank spółdzielczy to bank z długą historią i tradycją, który istniejąc do dziś, oferuje klientom wiele nowoczesnych udogodnień. Biorąc pod uwagę ich ogólną ofertę, oraz koszty, czynią one sporą konkurencję dla dużych i popularnych banków. Warto rozważyć założenie konta w banku spółdzielczym.