Czy lewica może wygrać wybory w Polsce?

Wybory parlamentarne 2023

Zgodnie z zapisami Konstytucji wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata. Jeżeli kadencja obecnego parlamentu nie zostanie skrócona, Polacy do urn udadzą się w 2023 roku. Wyniki sondażowe pokazują, że na razie największe poparcie ma partia rządząca. Coraz częściej jednak szanse na zwycięstwo daje się Lewicy, która wyrasta na trzecią siłę polityczną w Polsce.

Powstanie Lewicy 

Lewica to porozumienie ugrupowań o ideologii socjaldemokratycznej oraz proeuropejskiej utworzone przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. W jego składzie znajdują się takie ugrupowania jak Sojusz Lewicy Demokratycznej , Wiosna i Lewica Razem oraz Polska Partia Socjalistyczna. Wspólne przystąpienie do wyborów okazało się sukcesem i pozwoliło uzyskać ponad 12% poparcia. Liderem ugrupowania jest Włodzimierz Czarzasty, który pełni również funkcję wicemarszałka Sejmu. Do najbardziej znanych posłów i senatorów reprezentujących Lewicę zaliczyć należy Joannę Senyszyn, Roberta Kwiatkowskiego, Marka Dyducha, czy też Adriana Zandberga.

Najważniejsze postulaty Lewicy

Program wyborczy Lewicy charakteryzują trzy słowa: wolność, wspólnota, współpraca. Politycy tego ugrupowania podkreślają, że wszyscy ludzie są równi niezależnie od rasy, pochodzenia, wyznania, czy też orientacji seksualnej. Postulują stworzenie nowoczesnego, świeckiego państwa oddzielonego od Kościoła, które będzie inwestować w zdrowie oraz rozwój społeczno-kulturalny społeczeństwa. Proponowane rozwiązania to sprawiedliwe opodatkowanie kościoła, wyprowadzenie religii ze szkół, a także likwidacja Funduszu Kościelnego, na którego co roku z budżetu Państwa wydawane jest blisko 200 mln zł. Nowoczesne Państwo wg Lewicy, powinno zalegalizować związki partnerskie oraz aborcję do 12 tygodnia, zapewniać wsparcie rodzinom, a także w większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii. Zagadnienia związane z ochroną środowiska i polityką klimatyczną stanowią istotną część programu wyborczego Lewicy. Najważniejsze postulaty to stopniowa rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz czystych źródeł energii. Polska ma być nowoczesnym i silnym państwem prawa, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie.

Szanse lewicy w zbliżających się wyborach parlamentarnych

Nieustające spory pomiędzy partią rządzącą i opozycją sprawiają, że Polacy zaczynają szukać alternatywnej formacji politycznej. Wydaje się, że formacją tą może stać się Lewica. Już teraz przedstawiciele tego ugrupowania mogą liczyć na głosy zwolenników aborcji oraz osób zaliczanych do środowiska LGBT. Stały elektorat Lewicy stanowią także policjanci odbywający służbę w okresie PRL oraz wszystkie osoby, którym transformacja ustrojowa z 1989 roku przyniosła więcej rozczarowań niż korzyści. Ścisłe uzależnienie Państwa od Kościoła, jakie proponuje PiS, coraz mniej podoba się młodym ludziom, którzy dostrzegają hipokryzję duchownych. Potencjalnymi wyborcami Lewicy mogą stać się więc wszystkie osoby odwracające się od Kościoła katolickiego, a także kobiety traktowane przez tę instytucję w sposób przedmiotowy i patriarchalny. Postulaty Lewicy, by kobiety były traktowane na równi z mężczyznami cieszą się dużą popularnością wśród osób postępowych. Osobom tym nie odpowiada narzucany przez rząd tradycyjny model rodziny, w którym matka wyłącznie wychowuje dzieci, a ojciec pracuje. Aby wygrać najbliższe wybory parlamentarne, Lewica musi wykreować charyzmatycznego lidera, o zdolnościach przywódczych. Wydaje się, że w tej roli najlepiej sprawdziłby się Adrian Zandberg, który swoją osobowością i rzeczowymi wypowiedziami jest w stanie pociągnąć za sobą wyborców.