Jak wziąć rozwód?

Rozwód

W Polsce rocznie rozwodzi się ponad 50 tysięcy osób, co sprawia że na każde trzy zawarte związki małżeńskie w naszym kraju przypada jeden rozwód. Najczęściej są to pary zamieszkałem w mieście ze stażem co najmniej 20 lat małżeństwa, choć nie często są to także związki, które trwają od 5-9 lat.

Przyczyny rozwodu w Polsce?

Rozwód, czyli definitywne rozwiązanie związku małżeńskiego najczęściej następuje w wyniku zdrady małżeńskiej, nałogu lub uzależnienia jednego z małżonków, niezgodności charakterów, choć nie często jako powód rozwodu podawane jest także uchylenia się od pracy, czy niechęć do posiadania dzieci.

Oczywiście przyczyny rozwodu mogą być również bardziej prozaiczne i mogą być także związane z sytuacją materialną małżonków. Dlatego wśród uzasadnień orzeczeń o winie pojawiają się także trudności mieszkaniowe, niegospodarność małżonka, czy nieporozumienia na tle finansowym.

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu?

Pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o rozwodzie powinna być rozmowa z małżonkiem o problemach, które powodują problemy w związku. W przypadku braku szans na porozumienie, priorytetem powinna być konsultacja z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie rodzinny. Adwokat ten może wówczas zaproponować mediację między małżonkami, czasową separację lub złożenie odpowiedniego pozwu rozwodowego, które dzielimy na:

  • rozwód z orzekaniem o winie
  • rozwód bez orzekania o winie
  • rozwód z małoletnimi dziećmi
  • rozwód bez małoletnich dzieci
  • rozwód z podziałem majątku
  • rozwód bez podziału majątku

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy przygotowujemy od zamieszczenia wniosku, w którym określamy rodzaj rozwodu, zamieszczamy niezbędne dokumenty, takie jak odpis aktu małżeństwa, czy odpis aktów urodzenia dzieci. W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie lub podziałem majątku zamieszczane są często fotografie, zaświadczenia o zarobkach oraz dokumentacje medyczne. W przypadku kiedy przyczyną rozwodu jest przemoc domowa lub nałogi do wniosku załączane są wyniki obdukcji oraz notatki policyjne z interwencji domowych.

Dodatkowo pozew rozwodowy powinien zawierać uzasadnienie jego złożenia, gdzie jasno wskazujemy przyczynę rozpadu związku, a także nasze żądania w stosunku do drugiej strony, takie choćby jak alimenty. Wysokość alimentów warto uzasadnić dołączonymi rachunkami lub zestawieniem miesięcznych wydatków poniesionych na utrzymanie gospodarstwa domowego.

Jak przebiega rozwód?

Po przygotowaniu przez prawnika wniosku oraz pozwu rozwodowego z niezbędną dokumentacją kolejnym krokiem jest złożenie go w właściwym sądzie okręgowym, który jako jedyny w Polsce może rozwiązać małżeństwo. Pozew możemy złożyć osobiście w lub wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres sądu.

Oprócz złożenia pozwu należy również uiścić opłatę sądową w wysokości 600zł oraz jeśli zdecydujemy się na prawnika opłatę skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 17zł oraz 20zł opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku. Dodatkową kwestią pozostaje wynagrodzenia adwokata, który przeprowadzi nas przez postępowanie rozwodowe.

Sąd po przyjęciu wniosku powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy rozwodowej, na której sąd będzie poznawał sytuację małżonków, ich dzieci oraz ustalał przyczyny ustania więzi między nimi. Jeśli istnieją przesłanki że utrzymanie małżeństwa jest możliwe, sąd może skierować strony do postępowania mediacyjnego. Jeśli rozwód jest bez orzekania o winie sprawa może zakończyć się wyrokiem po pierwszym posiedzeniu sądu, w przypadku bardziej skomplikowanych spraw związanych z podziałem majątku i małoletnimi dziećmi postępowanie rozwodowe może trwać nawet kilka miesięcy.

Rozwód oprócz stwierdzenia rozkładu pożycia między małżonkami może zawierać także orzeczenie związane ze sposobem użytkowania wspólnych nieruchomości, kontaktem rodziców z dzieckiem, czy zobowiązanie jednego z małżonków do ponoszenia kosztów związanych z utrzymanie i wychowaniem dziecka.