Kategoria: Budownictwo

Zabezpieczenia budynków przed zawaleniem

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość będąca dziełem człowieka, stanowiąca świadectwo jego działalności w minionej epoce, których zachowanie leży w interesie społecznym co spowodowane jest ich wartością...

Wylewki

Wylewki betonowe, ceramiczne, a może anhydrytowe?

Wylewka odgrywa bardzo ważną rolę w zakresie wykończenia podłogi. To od jakości wylewki zależeć będzie trwałość oraz wytrzymałość, a także wygląd posadzki, która na późniejszym etapie zostanie pokryta płytkami, wykładziną lub parkietem. Wylewka skrywa...