Mandat za brak maseczki – czy przyjmować

Mseczki covid19

Dostałeś mandat za brak maseczki i nie wiesz co dalej? A może zastanawiasz się, gdzie są wymagane? Jaka kara grozi za jej brak? Zagubiłeś się w gąszczu przepisów? Mam dla Ciebie kilka aktualnych informacji.

W § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku mamy wymienione miejsca, w których noszenie maseczki jest obowiązkowe. Warto podkreślić, iż te przepisy obowiązują do dnia 28 lutego 2022. Maseczki obowiązkowe są:

  • podczas korzystania w transportu publicznego, w tym w taksówkach;
  • w placówkach służby zdrowia;
  • w pracy, jeśli wymaga tego pracodawca;
  • w sklepach i restauracjach;
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego;
  • przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej- poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej;
  • przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby prowadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytucjach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki- poza czasem zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.

Obecnie za brak maseczki policjant może nałożyć mandat od 20 do 500 zł. Aktualnie do sejmu wpłynął projekt ustawy covidowej, w którym maksymalna kara za brak maseczki wzrośnie od 500 do 2000 zł. Osoba, która nie przyjmie mandatu i przegra sprawę w sądzie będzie musiała zapłacić nawet 6000 zł. 

Nakładanie mandatu

Jeśli policjant stwierdzi, że łamiemy ustanowione ograniczenia, zostaje wszczęta procedura mandatowa. Policjant określa wysokość grzywny i zachowanie stanowiące wykroczenie, a także miejsce i czas jego popełnienia. Jego obowiązkiem jest poinformowanie osoby o możliwości odmówienia przyjęcia mandatu i o skutkach prawnych odmowy.

Odmówiłeś przyjęcia mandatu i co dalej?

Dalej sprawa idzie do sądu i to on rozstrzyga, czy doszło do popełnienia wykroczenia. Dobry adwokat bardzo chętnie zajmie się sprawą nałożonego mandatu. Sądy mogą przyznać rację obywatelowi i umorzyć postępowanie lub nałożyć jeszcze bardziej surową karę. Sąd Rejonowy w Mińsku Maz. stwierdził, że karanie za nieprzestrzeganie nakazu zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej jest nielegalne. Kancelaria Adwokacka przyjrzała się orzeczeniom sądów w Olsztynie, Obornikach, Łodzi- Widzewie, w których postępowanie zostało umarzane. W przypadku wyroku skazującego, należy napisać odwołanie. Biegły w tych sprawach adwokat z pewnością pomoże napisać profesjonalne pismo.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli policjant przekaże notatkę do sanepidu. Jest ona podstawą do wymierzenia kary administracyjnej. Notatka może być wysłana również wtedy, gdy policja nie ukarze osoby mandatem. Sanepid może nałożyć karę administracyjną na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku. Od decyzji można się odwołać do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ciągu 14 dni. Należy pamiętać, że ze względu na natychmiastową wykonalność dopuszczalne jest wszczęcie egzekucji w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. Może się zdarzyć, że zanim złożymy odwołanie od decyzji, kara administracyjna zostanie pobrana. Warto skorzystać z porady adwokata w takiej sytuacji.