Samozatrudnienie w Holandii, czy w Polsce

Firma w Holandii czy Polsce

Otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Holandii (ZZP) może być korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, system podatkowy w Holandii jest bardziej korzystny dla przedsiębiorców niż w Polsce. Po drugie, holenderskie prawo daje przedsiębiorcom więcej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Po trzecie, Holandia jest krajem o rozwiniętej gospodarce i dużej liczbie potencjalnych klientów.

System podatkowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Holandii jest progresywny, czyli im wyższe dochody, tym wyższy podatek. Jednak stawka podatku dochodowego jest niższa niż w Polsce. W Holandii stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi od 36,5% do 52%, a w Polsce od 18% do 55%. Dodatkowo, w Holandii przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku koszty prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak:

 • Ulga na start (startersaftrek) – ulga dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w Holandii. Wysokość ulgi zależy od wysokości dochodów przedsiębiorcy, ale może wynieść nawet 2000 euro.
 • Ulga na samodzielność (zelfstandigenaftrek) – ulga dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek. Wysokość ulgi wynosi 7280 euro rocznie.
 • Ulga na badania i rozwój (onderzoeks- en ontwikkelingsaftrek) – ulga dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Wysokość ulgi zależy od wysokości poniesionych wydatków, ale może wynieść nawet 200% wydatków.
 • Ulga na inwestycje (investeringsaftrek) – ulga dla przedsiębiorców, którzy inwestują w środki trwałe. Wysokość ulgi zależy od rodzaju inwestycji, ale może wynieść nawet 28% wartości inwestycji.
 • Ulga na innowacje (innovatieaftrek) – ulga dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają innowacje w swojej działalności gospodarczej. Wysokość ulgi zależy od rodzaju innowacji, ale może wynieść nawet 50% kosztów innowacji.
 • Ulga na oszczędzanie (spaarkorting) – ulga dla przedsiębiorców, którzy oszczędzają pieniądze. Wysokość ulgi zależy od wysokości oszczędności, ale może wynieść nawet 100 euro rocznie.
 • Ulga na dochody z pracy nakładczej (bijzondere beloningsaftrek) – ulga dla przedsiębiorców, którzy otrzymują dochody z pracy nakładczej. Wysokość ulgi zależy od wysokości dochodów, ale może wynieść nawet 1000 euro rocznie.

W Polsce przedsiębiorcy mogą również odliczyć od podatku koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz skorzystać z poniższych ulg:

 • Ulga na start: ulga dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą w ciągu pierwszych dwóch lat. Wysokość ulgi wynosi 6 tys. zł.
 • Ulga na działalność gospodarczą: ulga dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość ulgi zależy od wysokości kosztów uzyskania przychodów, ale nie może przekroczyć 50% tych kosztów.
 • Ulga na Internet: ulga dla osób, które wykorzystują Internet w działalności gospodarczej. Wysokość ulgi wynosi 760 zł.
 • Ulga na zakup sprzętu komputerowego: ulga dla osób, które kupują sprzęt komputerowy do działalności gospodarczej. Wysokość ulgi wynosi 2500 zł.
 • Ulga na dojazdy do pracy: ulga dla osób, które dojeżdżają do pracy samochodem. Wysokość ulgi zależy od liczby kilometrów do pracy i stawki za kilometr, ale nie może przekroczyć 2500 zł.
 • Ulga na szkolenia i kursy: ulga dla osób, które uczestniczą w szkoleniach i kursach związanych z działalnością gospodarczą. Wysokość ulgi zależy od wysokości poniesionych kosztów, ale nie może przekroczyć 2000 zł.

Prawo

Holenderskie prawo daje przedsiębiorcom więcej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej niż polskie prawo. W Holandii przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej. W Polsce przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, czy spółki jawnej. Dodatkowo, holenderskie prawo daje przedsiębiorcom więcej możliwości w zakresie zawierania umów i negocjowania warunków współpracy z klientami.

Gospodarka

Holandia jest krajem o rozwiniętej gospodarce i dużej liczbie potencjalnych klientów. Holenderska gospodarka jest oparta na usługach, a głównymi sektorami gospodarki są: bankowość, finanse, ubezpieczenia, transport, logistyka, handel, turystyka, nieruchomości, i technologia.

Oto kilka powodów, dla których warto prowadzić firmę w Holandii:

 • Silna gospodarka. Holandia ma silną gospodarkę o dużej otwartości handlowej. W 2022 roku gospodarka holenderska wzrosła o 3,9%, co jest szybciej niż średnia w UE.
 • Wykwalifikowana kadra. Holandia ma dobrze wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę. Kraj ten ma wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem i niski poziom bezrobocia.
 • Dogodne położenie geograficzne. Holandia znajduje się w centrum Europy, co ułatwia dostęp do rynków innych krajów.
 • Rozwinięta infrastruktura. Holandia ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w tym autostrady, lotniska i porty.
 • Proste przepisy. Holenderskie przepisy są stosunkowo proste i przewidywalne, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Niskie podatki. Holandia ma niskie podatki dla firm, w tym niski podatek dochodowy od osób prawnych i niski podatek VAT.
 • Znaczne wsparcie dla biznesu. Rząd holenderski oferuje znaczne wsparcie dla firm, w tym dotacje, ulgi podatkowe i programy rozwoju biznesu.

Polska jest krajem o rozwijającej się gospodarce i rosnącym rynku konsumenckim. W ostatnich latach Polska odnotowała wysoki wzrost gospodarczy, a prognozy przewidują, że trend ten będzie się utrzymywał. Polska jest również krajem o dużej liczbie wykwalifikowanych pracowników, co czyni ją atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Oto kilka powodów, dla których warto prowadzić firmę w Polsce:

 • Rozwijająca się gospodarka. Polska jest krajem o rozwijającej się gospodarce i rosnącym rynku konsumenckim. W ostatnich latach Polska odnotowała wysoki wzrost gospodarczy, a prognozy przewidują, że trend ten będzie się utrzymywał.
 • Duża liczba wykwalifikowanych pracowników. Polska jest krajem o dużej liczbie wykwalifikowanych pracowników. W Polsce mieszka ponad 38 milionów ludzi, z czego ponad 28 milionów to osoby w wieku produkcyjnym. Polska ma również wysoki poziom wykształcenia, a ponad 80% Polaków ukończyło szkołę średnią.
 • Niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Polska jest krajem o niskich kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty wynajmu biura, zatrudnienia pracowników i podatków są niższe niż w wielu innych krajach europejskich.
 • Dobre położenie geograficzne. Polska jest krajem o dobrym położeniu geograficznym. Polska znajduje się w centrum Europy, a jej granice sąsiadują z 10 innymi krajami. Jest to dobry punkt wyjścia do ekspansji na rynki Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Bezpieczne i stabilne środowisko biznesowe. Polska jest krajem o bezpiecznym i stabilnym środowisku biznesowym. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, a jej gospodarka jest dobrze uregulowana.

Podsumowanie

Otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Holandii może być korzystne z kilku powodów. System podatkowy w Holandii jest bardziej korzystny dla przedsiębiorców niż w Polsce. Holenderskie prawo daje przedsiębiorcom więcej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Holandia jest krajem o rozwiniętej gospodarce i dużej liczbie potencjalnych klientów.

Jeśli rozważasz otworzenie firmy, warto rozważyć możliwość otworzenia firmy w Holandii.