Otagowano: chemia fizyczna termodynamika

Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w latach 1911-2000

Ankiety z Nagród Nobla w dziedzinie chemii przyznano w 20 wieku, pokazuje, że rozwój w tej dziedzinie obejmuje przełomów we wszystkich jej oddziałach, z pewną dominację na postęp w chemii fizycznej i jej podkategorii...