Otagowano: cykloaddycja

zaawansowana chemia

Unikalne Wejście do rozszerzonego Wielopierścieniowych heteroaromatów

Na podstawie ylidami azometynowych policyklicznych aromatycznych (PAMYs), wolne od metali „cykloaddycja–planaryzacji–sekwencja” proponuje, zapewniając wyjątkową pozycję do rozszerzonych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawierających azot (N–WWA). Sposób ten jest bardzo wszechstronna, gdyż struktura niespotykaną N–PAH mogą być...