Otagowano: zabezpieczanie budynków

Zabezpieczenia budynków przed zawaleniem

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość będąca dziełem człowieka, stanowiąca świadectwo jego działalności w minionej epoce, których zachowanie leży w interesie społecznym co spowodowane jest ich wartością...