Unikalne Wejście do rozszerzonego Wielopierścieniowych heteroaromatów

zaawansowana chemia
Na podstawie ylidami azometynowych policyklicznych aromatycznych (PAMYs), wolne od metali cykloaddycjaplanaryzacjisekwencja” proponuje, zapewniając wyjątkową pozycję do rozszerzonych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawierających azot (NWWA). Sposób ten jest bardzo wszechstronna, gdyż struktura niespotykaną NPAH mogą być dostosowane przez dipolarofilem w istotnej 1,3 reakcją cykloaddycji. Liniowy, jak również pięcio i sześcioczłonowe cykliczne dipolarophiles powodzeniem stosowane.Geometryczne i optoelektroniczny charakter N-WWA są badane przez absorpcji UVVis i pojedynczej analizy struktury kryształu. Co ciekawe, nowo syntetyzowany NWWA wykazują różne profile wchłaniania, obejmujące cały zakres światła widzialnego z bogatych właściwości fotofizycznych, na przykład świetlówki wydajność kwantowa do 54%.