Zabezpieczenia budynków przed zawaleniem

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość będąca dziełem człowieka, stanowiąca świadectwo jego działalności w minionej epoce, których zachowanie leży w interesie społecznym co spowodowane jest ich wartością historyczną, naukową lub artystyczną. Zabytki są wspólnym dobrem i dla tego w interesie wszystkich leży dbałość o nie i zachowanie ich w jak najlepszym stanie. Jednym z elementów ochrony zabytków jest udaremnianie niszczenia i zagrożeń mogących spowodować uszczerbek.

Ochrona zabytków. Kiedy konieczne będzie zabezpieczenie zabytkowej nieruchomości?

Opieka nad zabytkową nieruchomością spada na właściciela lub posiadacza. Polega ona między innymi na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku. Niekiedy z powodu złego stanu nieruchomości konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń, pozwalających powstrzymać dalszą degradację.

Wszystkie budynki ulegają zużyciu technicznemu. Jest ono zależne od wielu czynników takich jak: wiek obiektu, jakość materiałów użytych do budowy, jakość wykonawstwa, wady projektowych czy prowadzonej przez lata gospodarki remontowej. Zużycie techniczne jest wynikiem zniszczenia elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Powodów postępującego zużycia technicznego jest wiele. Zaliczyć do niech można ruchy gruntów, drgania spowodowane ruchem pojazdów, osiadanie ziemi, szkody górnicze, wody gruntowe, wstrząsy i drgania, działanie zanieczyszczeń, warunki atmosferyczne. Każdy budynek z biegiem czasu ulegnie wyniszczeniu. Szczególnie narażone są na to zabytki. Często zły stan zabytków to nie tylko kwestia wieku czy zaniedbania, ale także przepisów nakazujących zachować oryginalny stan konstrukcji. Z tego powodu często konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie ich.

Rodzaje zabezpieczeń chroniących stare budynki przed zawaleniem

Sposobów zabezpieczenia zabytkowego budynku przed dalszą degradacją jest kilka. Można zastosować drewniane stemple w celu podparcia ścian, stropów czy innych elementów konstrukcyjnych. Stemple drewniane powinny być ustawione w odległości około 80- 100 cm. Powinny one mieć średnicę około 10-15 cm. Jest to dobre rozwiązanie kiedy trzeba działać szybko. Nie powinno jednak być stosowane na stałe.

Innym sposobem zabezpieczenia, głównie elewacji budynków jest stosowanie specjalnych siatek. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie otoczenia przed spadającym gruzem itp. Rozwiązanie to nie zabezpiecza jednak konstrukcji budynku.

Mocniejszym zabezpieczeniem będą wszelkie konstrukcje betonowe. Metoda ta polega na wybudowaniu betonowych przypór mających na celu wzmocnienie nieruchomości.

 Najbardziej trwałe i efektowne jest spinanie budynków konstrukcjami stalowymi polegające na umieszczeniu specjalnych prętów w konstrukcji budowli.  Pręty umieszczane są w przygotowanych wcześniej szczelinach, których głębokość i rozłożenie określa projektant. Zazwyczaj wynosi ona około 6 cm, ale może być mniejsza- najważniejsze, aby pręty umieszczone w bruzdach były dokładnie pokryte zaprawą. Szerokość rozmieszczenia prętów, również ustala projektant i jest ona zależna od wielkości budynku i rodzaju uszkodzeń. Należy pamiętać, aby zastosowany pręt był wykonany ze stali nierdzewnej. Użyta zaprawa również powinna być odpowiedniego gatunku. W tym celu należy wybrać specjalistyczną zaprawę.

Które rozwiązanie jest najlepsze i najtrwalsze?

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczania budynków przed zawaleniem jest spięcie ich stalowymi prętami. Jest ono trwałe ze względu na rodzaj zastosowanych materiałów. Dodatkowo nie tylko chroni obiekt przed dalszym zapadaniem, ale także pełni funkcję naprawczą. Jest to zatem nie tylko zabieg kosmetyczny, ale także poprawiający funkcjonalność budynku.